Cordyceps

120 ₪

התדר מגביר : אנרגיה, התחדשות, תעופה לגבהים חדשים,אפשרויות, אקטיביות, לידה מחדש במצבי עתיד לא נודע .

המהות של תמצית פטריות קורדיספס ( Cordyceps militaris )מסייעת לנו במסע הנשמה שלנו אל הלא נודע. כמו החתימה של הפטריה שנאכלת ע״י זחל וגדלה בתוכו ואז מתפרצת מתוכו והורגת את המארח. אורח החיים שלה משול למוות ולידה מחדש , שיחרור תבניות ומחלות .התהליך מספק רמה של ביטחון שבסופו של דבר כל הצעדים הנדרשים שווים את ההקרבה וההכחשה סביב הצל שמציגה החברה בכלל. תמצית קורדיספס מיועדת לאנשים אלטרואיסטים שמקריבים את צרכיהם ורצונותיהם למען טובת החברה, המשפחה והסטטוס. להקריב את עצמנו זאת לא אסטרטגיה טובה.

 למרבה האירוניה, אנשים רגישים אלו למאורעות השינוי עלולים להצטייר כחלשים והזויים, במיוחד על ידי אלה שמתכחשים לכאוס הסביבתי שלנו. תמצית הפטריות עוזרת לאנשים אלו ומרגיעה כל תגובה רגשית ושיפוט המכוונים דרכם. ברמה אחרת, היא עשויה להתייחס לייסורים של החיים המודרניים ולהרס הטבע, הקהילה והקשרים האנושיים.

היבט נוסף של קורדיספס מתייחס לנדיבות. כאשר אנו נוסעים בדרכנו האמיתית, היקום מספק סיוע, תמיכה ועידוד מאנשים בעלי דעות דומות. יש היבט הדדי שמאחד ומיישר אנשים עם מטרות ושאיפות משותפות. תמצית קורדיספס מביאה למודעות ולהתפתחות חדשה ומקדמת גישה של "השלם גדול מסך חלקיו".

 ביבליוגרפיה :  Mushroom essences , Robert rogers 

Vibrational healing from the kingdom fungi

Fungi - Kingdom Fungi spectrum materia medica

Frans Vermeulen

 

4 טיפות 4 פעמים
מתחת ללשון או בכוס מים

הטבעה באור הירח של פטרית קורדיספס מיליטריס במים עם ברנדי

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה