Maitake

120 ₪

התדר מגביר : לקיחת אחריות אישית על הבריאות, אינטגרציה, מודל בריאות אישי קשר ריפוי של הרוח והנשמה.

המהות של תמצית פטריות מאיטקה  עוזרת לנו להעריך נקודות מבט שונות של בריאות וריפוי. פותחת את התודעה לגבי מודל הבריאות המתאים ביותר למערכת האמונות שלהם, ללא אשמה או חרטה. תמצית פטריות גריפולה עשויה לעזור לאנשים המעוניינים להשיג איזון ופרספקטיבות על הדעות הסותרות ביותר שמציעים חברי מקצועות ריפוי שונים והמדע. מספקת תובנות עמוקות יותר לגבי מצבנו הבריאותי ומחברת אותנו מחדש לכוחות הריפוי העצמי שלנו.

בעולם המערבי קיימים, שני מחנות עיקריים ברפואה הרופאים הקונבנציונאלים או המטפלים האלטרנטיביים. מכיוון שהנושא מפלג, ומבוסס על מערכות אמונה ואינדוקרינציות, שני המחנות ממעטים לשתף פעולה. מתבזבז כאן מאמץ רב על שליליות ושיפוטיות. הגישה של רופאים אלופטים רבים היא האמונה שאפשר להסביר הכל בצורה מדעית אחרת זה לא תקף. למעשה ברפואה מבוססת ראיות, השימוש במדע ומחקר כדי להחליט איזה מהלך של תרופות או טיפול  עובד הכי טוב עבור רוב החולים. מצד שני, ישנם אנשים רבים המאמינים שכל הדברים הטבעיים הם טובים ואינם יכולים להזיק. זו גם עמדה לא פרודוקטיבית ומסוכנת. עידן הקורונה הקצין את הפער בין שתי המחנות במקום להוביל להרמוניה ואינטגרציה. הספקות בהקשר של אבחנות והאמון ברפואה הגיע לשפל שלא נראה כמותו עד היום.

זה הזמן להתחזק עם לקיחת תמצית המיטאקה על מנת להבין שבריאות היא לא רק היעדר מחלה, אלא היא מצב של קשר עם הנשמה.

 ביבליוגרפיה :  Mushroom essences , Robert rogers 

Vibrational healing from the kingdom fungi

Fungi - Kingdom Fungi spectrum materia medica

Frans Vermeulen

 

4 טיפות 4 פעמים ביום מתחת ללשון או בכוס מים

הטבעה אנרגתית של פטרית גריפוליה (מאיטקה) במים וברנדי

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה