Honey mushroom

120 ₪


אינדיקציות: זקני השבט, משבר אמצע החיים, הקרנה, כיס מרה, גמישות מחשבתית, ידידות .

פטריית הדבש  Armillaria solidipes היא האורגניזם הגדול ביותר על פני כדור הארץ. קהילת תפטיר בודדת אחת הגדלה באורגון היא בגודל של 2,400 דונם ובת אלפיים שנה. יהיה זה הוגן לומר שהרבה מאוד חוכמה עתיקה קשורה לפטרייה הספציפית הזו. היא קשורה לכבד ולכיס המרה, ולכן, לרגשות הכעס המודחקים.

פטריות דבש מופיעות כאשר יש חילופי עונות, כאשר חום הקיץ הופך לצינת הסתיו. זהו אות לגופי הפרי להשלים את ייעוד הרבייה שלהם. בבני אדם המהות נצרכת גם בגיל מסוים של שינוי שם נוצרת לעיתים קרובות בחינה מחדש של סדרי עדיפויות והערכה מחודשת של תוכניות החיים.

האגו הפך עם השנים להיות נוקשה מדי ולא גמיש, והנשמה ממתינה להזדמנות ליצור טראומה או רגע של צמיחה דרך משבר אמצע החיים . זה הזמן להתחבר מחדש, לפשט ולשנות. זה הזמן של חיבור הנשמה מחדש.

תיאור המהות של תמצית פטריות הדבש יכולה להיות שימושית ביותר כאשר החיפוש אחר הנעורים מתמשך או חוזר, או כשקיימת תחושה שהחיים חולפים מהר מדי, כל זה עלול להוביל לפעולה לא מחוברת. הרצון לחזור לגיל ההתבגרות טומן בחובו סכנה רגשית. לרוב זה יוביל אותנו חזרה לנקודת ההתחלה ,נשים מסתתרות מאחורי ניתוחים פלסטיים שמטשטשים את גילן, וגברים מצטיידים בחברות צעירות ובמכוניות זוהרות . זוגות שעוברים יחד את השלב הזה ייהנו מתמצית הדבש בכך שנושאים דומים מטופלים על ידי הכרה פנימית בסתיו החיים. תזכרו, זה לא חורף, אלא סתיו, עונה שעשירה במעבר ויופי. יגיע הזמן של הקציר ואיסוף פירות העבודה..

זה הזמן של החיים שבו חוכמה מצטברת וניסיון חיים ניתנים לשיתוף בחופשיות עם אחרים בקהילה .זקני השבט מספקים מרכיב חשוב של חונכות שאבד לחיי הקהילה המודרניים ,בחיבור לעוצמה של זקני השבט נמנע נתק בין דורי ולחילופין נוצר איחוד משלים.

היכן שמתרחשת הקרנת צל איננו מסוגלים להבדיל בין המציאות של האדם האחר לבין הגבולות שלנו. תמצית פטרית הדבש עוזרת לנו לזהות את מתנת הידידות סביבנו ולהודות בגלוי לחברים על תרומתם לחיינו. רבים לא יהיו מודעים להשפעתם וירגישו מבורכים מההכרה שלנו. הפטריה מכירה בניסיון חיים שלנו כמעבירי אינפורמציה יקרת ערך לדורות הבאים שמתמודדים עם השפעות החברה והצל שהורשנו להם.

הפטריה עוזרת לעבור את גיל המעבר בחן וחסד ובחיבור למהות הפנימית ולתפקידי הגיל והחניכה הבין דורית.

 ביבליוגרפיה :  Mushroom essences , Robert rogers 

Vibrational healing from the kingdom fungi

Fungi - Kingdom Fungi spectrum materia medica

Frans Vermeulen

 

4 טיפות 4 פעמים ביום מתחת ללשון או בכוס מים

הטבעה של פטרית הדבש במים וברנדי

מוצרים שעשויים לעניין אותך

מוצרים שצפית בהם לאחרונה